thumbnail_20180124_173203

Strasbourg Soleil couchant / Sonnenuntergang
Soleil couchant à Strasbourg (Copyright Y. Soulaimani-Hartmann)
Sonnenuntergang in Strasbourg (Copyright Y. Soulaimani-Hartmann)